مهارت های مورد نیاز یک استاد سنگ کار

استاد کار سنگ کاری

سنگ کاری ساختمان از نهایی ترین مراحل ساخت یک ساختمان است. پس از پایان ساخت ساختمان با مصالح ابتدایی قسمت های مختلف یک بنا، نوبت به پوشیده شدن با مصالح پوشش دهنده، مقاوم و زیبا می رسد. سنگ یکی از متداول ترین

مصالحی است که در ساخت نمای بیرونی و داخلی بنا ها از آن استفاده می شود. استفاده از سنگ نیاز به مهارت های خاص دارند و از هر کسی بر نمیاید. در این مقاله قصد داریم سنگ کاری ساختمان و وظایفی که سنگ کار بر عهده دارد را مورد بررسی

دقیق تر قرار دهیم.

سنگ کاری چیست

سنگ کاری به اجرای سنگ ساختمانی طبیعی یا مصنوعی برای پوشاندن بخش های مختلف یک یا انواع بنا مانند کف، دیوار ها، راه پله، نمای خارجی و حیاط گفته می شود. سنگ کاری مراحل مختلفی دارد و با توجه به فضای کار انواع مختلفی برای آن

تعریف شده است. سنگ کاری نیاز به ظرافت بالایی در اجرا دارد که این ظرافت از عهده یک سنگ کار حرفه ای بر می آید. سنگ کاری با هدف زیبا و مقاوم تر کردن ساختمان انجام می شود.

انواع سنگ کاری

همانطور که پیش تر گفته شد سنگ کاری با توجه به محل آن می توان انواع مختلفی داشته باشد. با این حال به طور کلی انواع سنگ کاری را به دو نوع سنگ کاری داخلی و سنگ کاری خارجی تقسیم می کنند.

سنگ کاری داخلی

سنگ کاری داخلی به سنگ کاری هر بخش از بنا که در فضای داخلی آن قرار می گیرد گفته می شود. سنگ کاری راه پله های داخل ساختمان، سنگ کاری کف و دیوار های داخلی، سنگ کاری کابینت ها، کانتر و جزیره آشپزخانه، سنگ کاری حمام و سرویس

بهداشتی همگی از انواع سنگ کاری داخلی هستند. هر یک از قسمت های ذکر شده به روش خاصی و با توجه به نکات ریز و دقیق سنگ کاری توسط سنگ کار انجام می شوند.

سنگ کاری خارجی

سنگ کاری خارجی به سنگ کاری تمامی نواحی و بخش هایی از ساختمان گفته می شود که در معرض شرایط خارجی و آب و هوایی قرار دارند. سنگ کاری دیوار حیاط و کف حیاط، کف پارکینگ و نمای خارجی ساختمان همگی زیر مجموعه سنگ کاری

خارجی هستند.

نحوه اجرای سنگ کاری داخلی

در سنگ کاری بخش های داخلی ساختمان ظرافت و دقت زیادی به کار برده می شود. سنگ های مختلفی در بخش های مختلف ساختمان باید به کار بروند. به عنوان مثال سنگ کاری ستون های داخلی و کف پذیرایی با ظرافت و زیبایی هر چه تمام انجام

می شوند تا جلوه ای شکیل به فضای داخلی خانه ببخشند. این در حالی است که در سنگ کاری حمام و سرویس بهداشتی بیشتر از آنکه باید به زیبایی توجه داشت، به ظرافت در نصب و نفوذ ناپذیر بودن در برابر آب باید اهمیت داد.

نحوه اجرای سنگ کاری خارجی

در سنگ کاری خارجی ساختمات اغلب به مواردی چون استحکام و خوب چسبیدن سنگ به سطح کار و مقاومت بالای سنگ در برابر شرایط خارجی چون فرسایش، هوازدگی و شکستگی توجه می شود. اگرچه زیبایی و ظرافت در سنگ کاری نمای خارجی

ساختمان نیز اهمیت ویژه ای دارد؛ اما در اولویت کار قرار نمی گیرد.

وظایف سنگ کار حرفه ای ساختمان

یک سنگ کار در قبال پروژه سنگ کاری که انجام می دهد، وظایفی دارد که باید به آن عمل کند. برخی از مهم ترین وظایف یک سنگ کار شامل موارد زیر می شود:

بررسی طرح مورد نظر مشتری در اجرای سنگ کاری

تهیه سنگ های مناسب برای سنگ کاری

تهیه ملات و دوغاب مناسب و به اندازه برای نصب سنگ ها

نصب سنگ ها مطابق طرح از پیش تعیین شده

تمیز کردن سنگ ها پس از نصب

مهارت های مورد نیاز یک سنگ کار

یک سنگ کار حرفه ای برای آنکه بتواند وظایف خود را به درستی انجام دهد باید از مهارت های خاصی برخوردار باشد. برخی از مهم ترین مهارت هایی که یک سنگ کار باید داشته باشد، عبارتند از:

توانایی نقشه خوانی

توانایی دنبال کردن طرح های معمار

توجه به جزئیات

صبر و حوصله کافی

آشنایی با محاسبات و ریاضیات مقدماتی

مهارت عملی

خلاقیت و ذوق هنری در ایجاد سنگ های تزئینی

توانایی کار فردی

توانایی کار تیمی

قدرت بدنی کافی

آگاهی از مسائل ایمنی و بهداشتی

آگاهی از انواع سنگ مناسب

آشنایی کامل با تمام اصطلاحات سنگ کاری

نکاتی که در سنگ کاری باید رعایت شود

توجه داشته باشید که در سنگ کاری ساختمان برخی نکات حتما باید رعایت شوند تا کیفیت کار تمام شده خوب باشد:

در نصب سنگ ها باید از روش های محکم کاری استفاده کنید؛ چرا که در اثر سرما و گرما و منبسط و منقبض شدن سنگ، امکان جدا شدن و سقوط آن وجود دارد.

سیمان و ماسه و دوغاب باید کیفیت بالایی داشته و به میزان کافی برای چسباندن سنگ مورد استفاده قرار گیرد.

تمیز بودن پشت سنگ حین نصب از اهمیت زیادی برخوردار است.

در هوای سرد و زیر صفر از دوغاب ریزی خودداری شود.

نصب سیم و اسکوپ سنگ برای سنگ هایی که ارتفاع بیشتر از 1 متر دارند، ضروری است.

نظر

  • هنوز نظری ندارید.
  • افزودن دیدگاه