دسته: ایزوگام

شهریور 31
معرفی استاد ایزوگام کار

معرفی استاد ایزوگام کار ایزوگام کار کیست؟ ایزوگام کار یا نصاب ایزوگام به استادکاری…

مرداد 12
نقش ها و مسئولیت های نصاب ایزوگام

نقش ها و مسئولیت های نصاب ایزوگام سیستم های عایق رطوبتی را می توان برای سقف و دیوار…

تیر 26
ایزوگام چیست؟ و ایزوگام خوب چه ویژگی هایی دارد؟

ایزوگام چیست؟ و ایزوگام خوب چه ویژگی هایی دارد؟ ایزوگام یک پوشش مقاوم است که از قیر و…